Oferta

Dla firm i przedsiębiorstw

Jesteśmy dumni z wieloletniej współpracy z wieloma firmami, co świadczy o wysokiej jakości naszych usług i zaspokajaniu potrzeb klientów, co umożliwia skoncentrowanie się na swojej podstawowej działalności.

Ogromna większość odbieranych przez nas odpadów pochodzi z zakładów przemysłowych, centrów logistycznych, punktów handlowych i innych przedsiębiorstw, co jest związane z naszym doświadczeniem w tym obszarze.

W skład naszej oferty wchodzi m.in:

  • Zapewnienie specjalistycznych pojemników, kontenerów oraz urządzeń do zagęszczania odpadów,

  • Zapewnienie segregacji, zbiórki i transportu wewnętrznego odpadów,

  • Możliwość obsługi urządzeń przez nasz wykwalifikowany personel,

  • Gromadzenie i przygotowanie odpadów do dalszego transportu,

  • Zapewnienie wszelkiej dokumentacji wymaganej przepisami prawa oraz pomoc merytoryczna dla zainteresowanych przedsiębiorców.

Zaplecze techniczne

Dzięki zastosowaniu nowoczesnych urządzeń, pojemników oraz pojazdów dedykowanych do danego rodzaju odpadów jesteśmy w stanie zagospodarować cały strumień odpadów wytwarzanych przez przedsiębiorstwa. Wysokie utechnicznienie procesu pozwala na zmniejszenie ilości miejsca potrzebnego do gromadzenia odpadów oraz optymalizację procesu obsługi ponoszonych kosztów obsługi.

Zobacz więcej…

Indywidualne podejście

Każdorazowo system gospodarowania odpadami i konkretne rozwiązania logistyczne dobieramy wspólnie z klientami tak aby odpowiadał on w pełni specyfice danego zakładu oraz faktycznym potrzebom i możliwościom.

Zobacz więcej...

Recykling odpadów

Odebrane odpady w pierwszej kolejności przekazujemy do firm zajmujących się odzyskiem i recyklingiem, a poprzez kontakty handlowe z polskimi i europejskimi recyklerami jesteśmy w stanie oferować konkurencyjne warunki finansowe dla klientów.

Współpraca i innowacyjność

Współpracujemy blisko z naszymi klientami i budujemy dobre biznesowe relacje, dzięki czemu wspólnie tworzymy nowe rozwiązania służące optymalizacji gospodarki odpadami, w tym uproszczeniu procesu, poprawie jakości obsługi czy też obniżeniu kosztów.

Wymogi prawne

Posiadamy wszelkie decyzje administracyjne konieczne do prowadzenia legalnej działalności w zakresie gospodarki odpadami. Przestrzegamy obowiązujących standardów w zakresie gospodarki odpadami. System kontroli wewnętrznej dodatkowo zabezpiecza właściwe ewidencjonowanie i rozliczanie współpracy z naszymi klientami.

Doradztwo

Służymy naszym klientom pomocą w zakresie właściwej ewidencji odpadów, sprawozdawczości i szkoleń. W każdym momencie mogą oni liczyć na nasze rady i wskazówki. Pomagamy również w zarządzaniu gospodarką odpadami, w tym przygotowaniu i wdrażaniu zbiórki selektywnej na terenie biur i zakładów. 

Nasi klienci to m.in.: 

P&G, LG Electronics, Gillette, Oriflame, Meble BRW, AVON, Ferrero

 > Kliknij aby zobaczyć przykładowe rozwiązania jakie oferujemy


> Kliknij aby zobaczyć nasze zaplecze techniczne© 2011 AMINEX Sp. z o.o. - wszytkie prawa zastrzeżone