Oferta

Dla samorządów i gmin

Dla gmin i samorządów oferujemy obsługę w zakresie odbioru odpadów zbieranych selektywnie. Opracowujemy i wdrażamy systemy obsługi oraz zapewniamy pojemniki i worki do selektywnego gromadzenia odpadów.

Do obsługi osiedli i wspólnot mieszkaniowych w zakresie selektywnej zbiórki stosujemy specjalistyczne pojemniki opróżniane wg ustalonej częstotliwości.

Zbieramy selektywnie:

• Makulaturę

• Plastik

• Szkło

• Metal

oraz

• Odpady biodegradowalne

• Baterie i akumulatory

Odbierane odpady transportowane są na naszą bazę techniczną, gdzie podlegają dalszej segregacji i przygotowaniu do przekazania do recyklingu lub odzysku.

Oferowany system umożliwia mieszkańcom segregowanie odpadów w miejscu ich powstawania, przy jednoczesnym zachowaniu czystości w osiedlowych altanach przeznaczonych do gromadzenia odpadów. System ten jest efektywny ekologicznie i ekonomicznie.

Zalety selektywnej zbiórki

Dzięki selektywnej zbiórce odpadów „u źródła” (w domach) możliwości dalszego ich zagospodarowania, w tym w szczególności poddania recyklingowi są znacznie większe, a koszty związane z przygotowaniem odpadów niższe.

Zebrane przez nas surowce wtórne po przewiezieniu na teren naszej bazy są poddawane dalszej dokładnej segregacji w celu przygotowania ich do transportu do zakładów, które zajmują się ich dalszym przetwarzaniem. Odpady zbierane selektywnie są surowcem do dalszego wykorzystania, a więc nie muszą być składowane. 

Dzięki selektywnej zbiórce:

• wspólnie chronimy środowiska naturalne,

• racjonalnie gospodarujemy zasobami naturalnymi,

• nie zaśmiecamy naszego otoczenia,

• obniżamy koszty związane z deponowaniem odpadów na składowiskach.
 

Kliknij aby zobaczyć dlaczego selektywna zbiórka ma takie znaczenie  

Obsługujemy ok. 25 000 mieszkańców na terenie 5 gmin

Kliknij aby zapoznać się z zasadami segregacji odpadów© 2011 AMINEX Sp. z o.o. - wszytkie prawa zastrzeżone