Oferta

Dla klienta indywidualnego

W ramach umów indywidualnych świadczymy odbiór odpadów komunalnych segregowanych i zmieszanych z terenów posesji.


W zależności od lokalizacji oferujemy workowy system zbiórki w 2 wariantach

  • 4 worki: papier, szkło, tworzywa sztuczne, drobny złom i opakowania wielomateriałowe
  • 2 worki: surowce wtórne oraz szkło

Odbiór odpadów odbywa się 1-2 razy w miesiącu.


Dodatkowo oferujemy jednorazową usługę:

  • odbioru liści
  • odbioru odpadów z budowy i remontów.

Worki do selektywnej zbiórki

Aby ułatwić Państwu selektywną zbiórkę odpadów dostarczamy Państwu specjalne worki w kolorach dedykowanych do danej frakcji.

Zalety selektywnej zbiórki

Dzięki selektywnej zbiórce odpadów w Państwa domach możliwości dalszego ich zagospodarowania a szczególności poddania recyklingowi są znacznie większe.


Zebrane przez nas surowce wtórne po przewiezieniu na teren naszej bazy są poddawane dalszej dokładnej segregacji w celu przygotowania ich do transportu do zakładów które zajmą się ich dalszym przetworzeniem.


25 000 

obsługiwanych mieszkańców na terenie 5 gmin

 

Informacje dla mieszkańców

Ożarów Mazowiecki

Milanówek

Podkowa Leśna

Komorów

Wólka Grodziska© 2011 AMINEX Sp. z o.o. - wszytkie prawa zastrzeżone