Ekologia

Jako firma odpowiedzialna społecznie podejmujemy działania na rzecz ochrony środowiska naturalnego. Promujemy minimalizację ilości odpadów kierowanych na składowiska oraz ich zagospodarowanie poprzez odzysk i recykling.

Propagujemy i kształtujemy zrównoważone podejście do rozwoju z poszanowaniem zasobów naturalnych i umiejętnym ich wykorzystywaniem.

Wspieramy działania związane z rozwojem selektywnej zbiórki i wykorzystaniem odpadów na wszystkich płaszczyznach naszej działalności usługowej.

Jesteśmy otwarci na wspólne inicjatywy proekologiczne i edukacyjne. Współpracujemy z mieszkańcami i klientami instytucjonalnymi w zakresie akcji edukacyjnych i festynów ekologicznych, zapewniamy pojemniki do selektywnej zbiórki odpadów opakowaniowych, baterii i akumulatorów, jak również wspieramy lokalne inicjatywy w tym zakresie.
 

Niektóre z podjętych przez nas działań to:

  • Uczestnictwo wraz LG Electronics oraz Rekopol Organizacja Odzysku w Dniach Mławy 2010. Współorganizowanie konkursu dla osób, które przyniosą największą ilość posegregowanych odpadów.

  • Współpraca z Gillette przy organizacji obchodów Dnia Ziemi. Dostarczyliśmy pojemniki do selektywnej zbiórki odpadów

  • Uczestnictwo w imprezach masowych organizowanych przez gminy Ożarów, Milanówek, podczas których mieliśmy okazję promować selektywną zbiórkę odpadów.

Kilka dobrych rad

  • Unikaj wytwarzania odpadów - zanim coś kupisz zastanów się dobrze, czy konieczne jest używanie tylu jednorazowych toreb zamiast jednej wielokrotnego użytku.

  • Wykorzystuj odpady – zanim wyrzucisz coś „do śmieci” zastanów się czy ta rzecz może komuś jeszcze służyć np. używana lodówka, jednorazowe reklamówki mogą służyć jako worki na odpady.

  • Segreguj odpady zanim je wyrzucisz do pojemnika – to umożliwi ich dalszy recykling, jak również to zmniejszy koszty odbioru odpadów.

  • Oszczędzaj energię i materiały – to pozwoli na zrównoważony rozwój i zmniejszy koszty funkcjonowania. Nie potrzeba gotować pełnego czajniki wody dla jednej filiżanki herbaty, zadrukowane jednostronnie kartki mogą służyć robieniu notatek,

  • Daj dobry przykład – nie narzekaj na zaśmiecone lasy i ulice, pokaż, że można żyć inaczej, edukuj innych i zarażaj ich swoim przykładem. 

77% odebranych odpadów kierujemy na odzysk i recykling

13,5% odpadów przeznaczmy na paliwa alternatywne

 

Zasady segregacji odpadów

Kliknij aby powiększyć© 2011 AMINEX Sp. z o.o. - wszytkie prawa zastrzeżone